اعضاء اصلی هیأت مدیره انجمن خدمات فنی و مهندسی استان کرمان؛

آقای جواد سلاجقه  (ریئس هیأت مدیره)
آقای علی نقوی  (دبیرکل)
آقای نیما ابراهیمی  (خزانه دار)
آقای علیرضا اوحدی
آقای مهدی خلیل یزدی
آقای احمد ابراهیمی
آقای محسن کمال الدینی

اعضاء علی البدل هیأت مدیره؛ 

آقای مهدی هاشمی
آقای محمد صمدانی

بازرسین؛

آقای محمدعلی جعفری
آقای سید امان الله سید فریزنی


اعضاء حقیقی و حقوقی انجمن خدمات فنی و مهندسی استان کرمان؛

شرکت ساختمانی آبانیاد
شرکت عمارات نیسان کرمان
شرکت ساختمانی و راهسازی توسعه بهینه ابنیه
شرکت آسیا صنعت کریمان
شرکت کرمان تابلو
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان
شرکت نیرو مشاور آریا
شرکت صنعت و معدن مهرگان
شرکت فاران کرمان
نشریه فنی مهندسی سراسازان
شرکت مهندسین مشاور کارمانیا بارو
شرکت توسعه دانش بنیان کرمان
شرکت آب کوثر ۱۱۶
خدمات آزمایشگاهی سنگ بستر کویر
شرکت کرمان پتک
شرکت سرابستان
انجمن شرکت های ساختمانی، راهسازی و تأسیساتی استان کرمان
شرکت کرمان ثقل
شرکت رنگدانه سیرجان
شرکت سرعت راه جنوب
شرکت مهندسان مشاور طرح گارنو
شرکت ساختمانی و راهسازی ۱۱۵
انجمن انبوه سازان استان کرمان
شرکت پویا بتن
شرکت فنی مهندسی نیرو الکا بم
شرکت کانی مس
شرکت ساختمانی ساخن
شرکت جهاد نصر کرمان
انجمن همگن برق و الکترونیک استان
سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان کرمان
شرکت پیمانکاری افرند پی
شرکت آذر مهد کرمان
شرکت ماهران صنعت
شرکت مهندسین مشاور ۱۱۰ کرمان
شرکت کرمان تسطیح
شرکت کوشا هوشمند کرمان
شرکت تام افراز کارمانیا
شرکت تبادل انرژی
پیمان ترک زاده(شخص حقیقی)
امیر غیاثی طرزی (شخص حقیقی)
سیدعلی حاج سیدعلیخانی (شخص حقیقی)
بابک زندوکیلی(شخص حقیقی)