بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم انجمن خدمات فنی و مهندسی استان کرمان دعوت به عمل مي­آيد تا در جلسه مجمع عمومی سالانه این انجمن در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت۱۰:۰۰ صبح  حضور به هم رسانند.

 

مکان: میدان آزادی، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، نرسیده به ۲۰متری نادر، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سالن کنفرانس شماره ۱

دستور کار جلسه :

  • ارائه گزارش عملکرد هيئت مديره
  • انتخاب حسابرس و بازرس اصلي و علي­ البدل
  • ارائه صورت های مالی و گزارش بازرس و تصویب صورتهای مالی
  • تصويب وروديه و حق عضويت ساليانه
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مجمع
  • سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی سالانه می باشد.

 

      «هیأت مدیره انجمن»